Bloc A4 NIKI SKETCH – 98 g/m2 – 80 coli - Unchiu Gadget - unchiugadget.ro